ПРОГРАМА

 в регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността

„Васил Левский“

 

 

Дружеството осъществява своите цели, съхранява своите идеали и предава своите ценности чрез организирането на разнообразни по тема, обем и целеви групи мероприятия. Участията му в различни проекти му осигуряват не само финансиране, но и публичност и с това, от една страна, се повишава неговата репутация, а от друга – и тази на българската общност.                                                                                                                                                  То изгражда партньорства и атмосфера на взаимно доверие и сътрудничество с различни неправителствени организации, с различни сфери от държавната администрация, а също и с други сдружения на българи в Германия и по света.

 

Текущите мероприятия в програмата на регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността „Васил Левский“ са следните:

1. "Българско неделно училище в гр. Дортмунд и околността „Св. Паисий Хилендарски“;

2. курс по немски език за работещи българи;

3. детски самодеен състав за български народни танци „Весело хорце“.

 

Подготвяните за близко бъдеще проекти са:

1. основаването на самодеен състав за възрастни по български народни танци;

2. основаването на спортен клуб по бойни изкуства и самозащита;

3. основаването на клуб по оцеляване в критични ситуации;

4. организирането на научна конференция на тема „Обществото на българските роми“ с гостуващи учени от България;

5. участие в танцови и музикални фестивали в гр. Дортмунд;

6. организирането на съвместни благотворителни акции с фондация „Спаси човека" и други български и германски фондации;

7. създаването на Българска народна библиотека „Елин Пелин“.

 

 

 

От Управителния съвет