ИСТОРИЯ

 на регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността

„Васил Левский“

    flag

 

 

 

Идеята за основаване на социокултурно дружество на живеещите в град Дортмунд и околностите българи не е нова. Спорадично организираните културни прояви от и за тях, като студентските празници, случайните чествания на някакви събития или редките български концерти, не успяваха да задоволят непрестанно увеличаващата се жажда за културен живот на местната общност.                                                                                  Същевременно ситуацията беше още по-тежка за новопристигналите, тъй като голяма част от тях бяха изолирани по частните квартири на работодателите си, които, освен до културния живот,  нямаха и абсолютно никакъв достъп до ценната инфомация за спецификите на местните закони и порядки. Тя пък обикновено може да бъде получена само чрез контакти с онази част от българската диаспора, която отдавна  е пуснала своите корени тук и е наясно с множеството проблеми, с които се сблъскват новопристигналите.Малкото местни бюра, специализирани в консултации на български мигранти, нямат – от една страна – и до момента капацитета да задоволят постоянно засилващите се и променящи се нужди на търсещите помощ, а от друга – те не са насочени към покриване на културно-общностните нужди на местната дисапора.                                                                                      Всички тези фактори не само пречеха неимоверно много на консолидацията на българите, но и бяха предпоставки за непрестанни дискриминационни практики и подхранваха развитието и разпространението на местните експлоатиращи структури. Опитът показа, че ситуативната изолация от собствената етническа общност в състояние на миграция води до куп различни проблеми: непрестанно задлъжняване на отделните индивиди, попадането им под влияние на местни полулегални или криминални структури (вследствие на което жертвите влизат и в полезрението на местните служби и неволно сами се превръщат в нарушители на законите), влошаване на здравословното състояние, загуба на ценно време в напразно „лутане“ и множество други.

Създаването на едно българско социокултурно дружество имаше именно за цели да консолидира местната диаспора, да потисне зараждащата се дискриминационна традиция спрямо българите още в нейния зародиш, да  откъсне новопристигналите от влиянието на експлоатиращите ги структури и не на последно място – да задоволи обществено-културните нужди на всички, които поради една или друга причини са избрали да живеят и работят в околностите на Дортмунд и Люнен.

След дълги дебати, внимателно анализиране на местното законодателство и на опита на колегите от другите български организации в Германия,  както и след задълбочена работа по изготвянето на един изключително демократичен устав, с протокола от Учредителното събрание на 30.06.2019, раждането на „Българо-Германско социокултурно дружество „Васил Левский“ стана факт. Малко по-късно последваха и регистрацията му в Административен съд – гр. Дортмунд и признаването на неговата обществена полезност от страна на местната данъчна администрация.

Първото нещо, с което новорегистрираната организация се зае, беше основаването на Българското неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“, което и до момента функционира дейно, непрестанно увеличава учениците в своите класни стаи и радва нескончаемо деца и родители.                                                                                               Дружеството организира и курсове по немски език за работещи и състави по български народни танци за деца и възрастни. Предстоят също основаването на клубове по оцеляване и бойни спортове и самозащита. Сред плановете в близко бъдеще са също създаването на собствена информационна медия, благотворителни акции и научно-публицистични мероприятия.

Със своите непрестанни контакти с местната администрация Дружество „Васил Левский“ се опитва да изгради мостове на сътрудничество, взаимно разбирателство и взаимопомощ между Германската държава и нейните гости от България.

 

 

    От Управителния съвет