Наредба за определяне на реда и размера на таксите

на регистрирано „Германо-Българско дружество в Дортмунд и околността

  „Васил Левский“


 
 
I. Определяне на реда и размера на таксите за Дружеството:
 
1. Неженени/неомъжени членове на Дружеството заплащат членски внос от 3,00 евро на месец.

2. Членове на Дружеството, които принадлежат към едно семейство, заплащат членски внос от 30,00 евро на година за първи член (*от семейството). За всеки следващ член, принадлежащ 15,00 евро към същото семейство, се определя съответно годишен членски внос от .

3.  Всички членски вноски и такси се заплащат предварително.

4. Изключения по отношение на сроковете за плащане се допускат след съгласуване с Управителния съвет.  
 
 
II. Определяне на реда и размера на таксите за основаното и ръководено от Дружеството училище „Св. Паисий Хилендарски“:
 
1. За първото дете от семейството, което посещава училищните занятия, се определя училищна 150,00 евро такса размер на на година.

2. За второто дете от семейството, което посещава училищните занятия, се определя училищна 80,00 евро такса размер на на година.

3. За всяко следващо дете от семейството посещаването на училищните занятия е безплатно .

4. За децата на учителите, които преподават в училището, се определя намалена годишна 50,00 евро училищна такса в размер на на дете.

5.  Всички членски вноски и такси се заплащат предварително.

6. Изключения по отношение на сроковете за плащане се допускат след съгласуване с Управителния съвет.
 
 
* Този ред за определяне на реда и размера на таксите е съществена (*и неделима) част от установения чрез устава ред на Дружеството! Той влиза в сила с неговото гласуване и подписване и има валидност за всички членове, за които се отнася!
 

 

     Влязъл в сила от: 21.09.2019

 

От Управителния съвет