Прием

 в Българско неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Дортмунд

 

 

В Българско неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дортмунд могат да се обучават всички деца, независимо от техния произход и социално положение, но до възраст, която е съобразена с компетенциите на учителския състав на учебното заведение и евентуално зададените от МОН на Република България параметри (и освен ако тези не могат да бъдат надградени).                                                                                                                                         За тази цел са необходими спазването на кокретна документална процедура, заплащането на съответните такси и съобразяването с някои стандартизирани изисквания, голяма част от които са адаптирани към актуалното законодателство на Федерална Република Германия елементи, както следва:

 

1. Изискване най-малко единият родител да бъде член на Дружество „Васил Левский“ с всички произтичащи от това права и задължения.

2. Запознаване и съгласие с устава на Дружеството (със залегналите в него цели, принципи, структура, ценности и идеи), както и с признаване на решенията на Управителния съвет и Общото събрание.

3. Подписване на следните документи:

  • Молба-заявление за членство в Дружеството;
  • Декларация за изключване от отговорност;
  • Декларация за запознаване с Обяснението относно Закона за защита на личните данни и съгласие с текста ѝ (т. нар. „Datenschutzerklärung mit Einwilligungserklärung“);
  • Молба-заявление за прием на детето в Неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дортмунд;

4. Признаване на решенията за Управителния съвет във връзка с размера и реда за заплащането на таксите в Дружеството, както и своевременото заплащане на тези такси.

 

За Ваше улеснение сме подготвили стандартизиран формуляр на молба-заявление за прием, който бихте могли да изтеглите, след като кликнете върху бутона за сваляне на файл долу вляво на тази страница.                                 Всички необходими документи за кандидатстване в Дружеството (вкл. и този за училището) ще намерите отново в нашия уеб сайт, в раздела му „Документи за сваляне“.                                                                                                                  

Молим Ви да обърнете внимание на това, че е необходимо предоставените данни да бъдат актуални, а комуникацията с Вас – безпрепятствена. Имайте впредвид, че според немското законодателство, всяко лице е длъжно само да подсигури комуникационния достъп до себе си.

 

 

          От Управителния съвет